Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠAMPIONÁTY

4. 3. 2014

Řád pro udělování titulu - ČESKÝ ŠAMPION

1.CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě,tř.otevřené,pracovní a šampionů(vítězů) na výstavách mezinárodních,národních,speciálních a klubových pořádaných v ČR.

2.CAC - se může zadat psovi i feně oceněným známkou výborná 1.

3.CAC - se může zadat psovi i feně kteří titul Český šampion už mají.

4.CAC - může navrhnout psovi i feně pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5.CAC - není nárokovaný titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny. Udělení titulu Šampionu ČR je podmíněno:

a) U

plemen,která mají ziskaní titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu.Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu ,která opravnuje pro zařazení do třídy pracovním a dvojím získáním čekatelství CAC,z toho nejméně 1krát na mezinárodní výstavě psů.Druhé čekatelství může být získano na některé z těchto výstav-národních,speciálních nebo klubové výstavě.Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní.Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřístnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR.Žádost musí být podána písemně a musí být schválená P ČMKU.

b) U ostatních FCI uznaných plemen čtverým získáním čekatelstvím CAC -  z toho 2krát na mezinárodní výstavě a ostatní národní,speciální nebo klubové výstavě.

c) U FCI zatím neuznaných plemen,čtverým  získáním čekatelství CAC

2) Předepsaným počet čekatelství je třeba získat  minimálně ve dvou výstavních sezonách(výstavní sezona-kalendářní rok)a minimálně od dvou rozhodčí

3) Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR

4) Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa či feny osvědečení o získání CAC a průkaz původu psa sekretariátu ČMKU,který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.Jedincům ohodnocených na stejné výstavě známkou výborná 2,může rozhodčí udělit Res.CAC.Rezervní CAC se uděluje zvlášt psovi nebo feně v mezitřídě,otevřené,pracovní a šampionů-vítězů a to jen při mimořádných kvalitách jedince,kterému by rozhodčí udělil CAC,kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborná 1.Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec,který už má potvrzený titul Český šampion,přizná se CAC jedinci ve stejné třídě,který obdržel Res.CAC.Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res.CAC na sekretatiátu ČMKU.

 

Řád pro udělování titulu - ŠAMPION ČMKU

1) CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám na mezinárodních,národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.

2) CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý  pes a fena plemene tj.Národní vítěz(národní výstava) a CACIB (mezinárodní výstava).U plemen,která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB,bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.

3) CAC se může zadat i psovi nebo feně,kteří již titul Šampion ČMKU mají.

4) Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavě

5) Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezon,nejméně od dvou rozhodčích,z toho minimálně ze dvou mezinárodních výstavách.

6) Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.

 

Řád pro udělování titulů - ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

1) CAJC-čekatelství Českého junior šampionů se uděluje psům a fenám v jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních,národních,speciálních a klubových.

2) CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněných známkou výborná 1

3) CAJC se může zadat také psovi nebo feně,kterým již byl titul Český junior šampion přiznán.

4) Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5) CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno:

a) Trojím získáním čekatelství ve věku od 9-24 měsíců.

b) Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získané ve třídě mladých CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené,pracovní,mezitřídě nebo třídě vítězů.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání tituluČeský šampion.

c) Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.

d) Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa či feny tj.potvrzení z výstav (karty),kde bylačekatelství udělena,průkaz původu psa,a žádosti majitela psa či feny.

e) Titul Český junior šampion neopravnuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.

f) Pro titul Český junior šampion nelze použít ocenění Res.CAC,i když pes či fena který obdrže ocenění CAC je již Českým junior šampion nebo Český šampion.

 

Řád pro udělování titulu - ČESKÝ GRANDŠAMPION

1) Pes či fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.

2) Po potvrzení titulu Český šampion krásy musí pes,fena 3krát získat ve třídě šampionů,vítězů čekatelství CAC na mezinárodních,národních,klubových nebo speciálních pořádaných kynologickými organizacemi ČR pod záštitou ČMKU.

3) Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

4) Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR.

5) Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů.Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních,speciálních nebo klubových.

6) Po získáno potřebného počtu CAC zašle majitel psa či feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa,sekretariátu ČMKU,který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

 

Řád pro udělování titulu - ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION

Podmínky pro psa a feny

1) Zisk 3krát oceněná výborná 1 ve třídě veteránu,z toho minimálně jedno na mezinárodní výstavě.

2) Ocenění minimálně od dvou rozhodčí.

3) Započítávají se výstavy konané v ČR.

4) Započítávají se výsledky od roku 2005.

5) Titul bude udělován od 1.10.2006.

6) Titul vystavuje sekretariát ČMKU

 

Řád pro udělování titulu - ŠAMPIONU PRÁCE ČR

1) CACT čekatelství šampionatu práce(výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních,republikových,národních nebo speciálních,klubových soutěžích a zkouškách z výkonu,konaných v ČR,,na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto titulu a zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok.Pro FCI sk. X na dostizích coursingách vypsaný jako bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU.

2) CACTse může udělit nejlepšímu psovi nebo feně,kteří v soutěži,pokud není propozicemi uvedeno jinak,,umístili na 1 místě, v ceně I. v každém plemeni,nebo splnili předepsaný bodový limit.Druhý pes nebo fena v pořadí v I ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet Res.CACT.

3) CACT a Res.CACT může udělit psovi nebo feně,kteří již titul Šampion práce mají.

4) Navrhnout psa nebo fenu na CACT nebo Res.CaCT,může jen sbor rozhodčí,delewgovaných na příslušnou soutěž.

5) CACT a Res.CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé souteže.

Udělení titulu ŠAMPION PRÁCE je podmíněno

a) Trojím získáním titulu CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezonách-výcviková sezona kalendářní rok,z toho minimálně jednou na mezinárodní,národní nebo republikové soutěži.Pro FCI sk X,trojím získáním CACT na dostizích coursingách,vypsáno jako bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU. 

b) Získání CACT a res.CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa.

c) Po získání potřebného počtu CACT,zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT a průkazu původu psa sekretariátu ČMKU,který vydá potřebný doklad a diplom a vydáním zaznamená do jím vedené evidence.Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec,který už má potvrzený titul Šampion práce ČR,přizná se CACT jedinci  ve stejném plemeni,který obdržel Res.CACT.Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res.CACT na sekretariátu ČMKU.