Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CHOV

5. 3. 2014

 ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO CHOV

Aby byl leonberger uznán chovným,musí splńovat tyto podmínky:

-svod mladých ten se provádí od 6 měsíců, při klubové výstavě které je 2krát ročně

-rentgen dysplazie kyčelních kloubů,ten se provádí od 18 měsíců . S vyhodnoceným         výsledkem od klubového posuzovatele nejvýše však C/C 2/2

-vyšetření na polyneuropathii LPN1,2,která se provádí odběrem krve a pošle se do akreditované laboratoře. Psi a feny musí mít výsledek LPN1,2 negativní N/N

-účast na výstavě mezinárodní,národní,klubové nebo speciální v mezitřídě, třídě otevřené,pracovní se známkou výborná nebo velmi dobrá

- a nakonec úspěšné absolvování bonitace ve věku od 18 měsíců s uznáním chovnosti ode dne dovršení 24 měsíců věku chovného jedince

-chovný pes nebude zapsán na krycí list a chovné feně nebude vystaven krycí listvuplyne-li více než 24 měsíců od poslední účasti na výstavě pořádané MSKCHPL, se zadanou známkou výborná nebo velmi dobrá.

-úspěšně splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného leonbergra předá průkaz původu i s přílohou plemené knize,  k zapsání do evidence chovných jedinců.

TYTO PODMÍNKY PLATÍ PRO KLUB MSKCHPL

 

CO JE TO SVOD MLADÝCH?                                                                                                 Svod mladých se provádí od 6 měsíců,pořádá je klub 2krát ročně. Svod je první krůček k uchovnění  psa či feny. A slouží majiteli a poradci k chovu k prvnímu posouzení jedince a zároven je cenným  zdrojem informací pro chovatelskou komisi,která si může udělat přehled o výsledku spojení  jednotlivých chovných párů. Například při výskytu závažných vad,aby se již takové spojení neopakovalo.  

 

CO JE TO BONITACE?                                                                                                           Bonitace se provádí již od 18 měsíců, s uznáním chovnosti od 24 měsíců. Pořádá ji klub 2krát ročně a posuzuje se soulad se standardem již mnohem podrobněji než na svodu. Hodnotí se exteriér psa, předvedení psa,povaha,měří se výška v kohoutků,hmotnost a kontrolují se zuby. A ostatní dle platného standardu FCI.

 

CHOVATELSKÁ STANICE:                                                                                                     Chovatelskou stanici si můsíte zaregistrovat,zřídit si jí může občan starší 18 let. FORMULÁŘ a vše potřebné najdete na stránkách ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE. www.cmku.cz Českomoravská kynologická unie zastřešuje všechny kluby v České republice.

 

KRYCÍ LIST:                                                                                                                           Krycí listy jsou dokladem o schváleném a uskutečněném krytí.Vystavení krycího listu se provádí   na základě písemné žádosti ,zaslané poradci chovu.Nejméně čtyři týdny před předpokládaném     háráním. Krycí listy musí obsahovat: jméno feny a číslo zápisu,DKK,LPN1,na krycím listě můžou být až tři chovní psi,jméno psa,číslo zápisu, DKK,LPN1,jméno a adresa majitele,místo a datum krytí, klubové razítko,podpis poradce chovu.Krycí list je nutno při prvním krytí podepsat,popřípadě doplnit  datum o překrytí.Oba krycí listy zústávají majiteli chovné feny,jeden krycí list zašle majitel feny do  7 dnů ode dne nakrytí,doporučeně poštou poradci chovu.

PRŮKAZ PŮVODU:

Doklad o původu psa,který se dá přirovnat k podrobnějšímu rodnému listu.Průkaz původu obsahuje údaje o daném jedinci - plemeno,jméno,chovatelská stanice,datum vrhu,barva,číslo zápisu,chovatel,majitel,přehled jeho předků(rodokmen) a rubriky pro zaznamenání výsledků výstav,zkoušek,bonitací a prostor pro veterinární i chovatelské záznamy.